GNMZ TRKESIYLE LEMALAR PDF

Author: Ball Moogucage
Country: Bangladesh
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 3 March 2004
Pages: 12
PDF File Size: 12.13 Mb
ePub File Size: 19.3 Mb
ISBN: 904-6-17458-214-3
Downloads: 96084
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkilrajas

Published on Sep View 66 Download Mustafa Yldrm MECZUP YARATMAK yzyllk yanltma ustal Ankara Meczup yaratmak Temmuz Selcenli Veli Yldrm Hoca’nn ansna saygyla “Bilakis, cennete gitmek zere slam’a dahil olan topluluklarn karsna, engel ve mania olarak kan kfr ynnn bana darbeyi vurma, nn alma, trlesiyle vurup onu sarsnca, hemen onu terih ameliyat masasna yatrma, kalbine ve kafasna iman enjekte etme; sopay sadece onun iine iman sokabilmek iin tepesine trkesile bayltma Bu yaynlardan manevi ya da ticari medet umanlar, gerekleri tersyz edebilirler.

Bu ii yle bir kerteye getirebilirler ki, kendi karlar uruna para vererek tannm kiilere kitap yazdrtabilirler. Bununla da ye-tinmezler, inanlan kiinin yazdklarn deitirebilir, grup karlar uruna ya da rgtlenecek genleri kazanmak iin inanlan kiinin yazdklarnn bir blmn kitaplardan karabilirler. Her inan odakl grup, be zellik tar: Hakknda en ok yayn yaplan kiilerin banda Saidi Nursi Krdi gelmektedir.

trkesiye

Onun kendi yaam stne yazdklarnn yaynladklarnn yaratt kark-la yukarda sz edilen zel abartmalar da eklenince, gerekler duman altnda kalm ve maksatl ya da mak-satsz yanltc bilgiler yeni kuaklarn gzlerini ve basi-retlerini balar olmutur. Gerek onun yazdklar yayn-ladklar ve gerekse onun yaam stne yazlanlar b-yk bir ticari olanak yaratmaktadr. Bu kitap, Said-i Nursi Krdi ‘nin ve ona inananlarn dinsel inanlarn tartma ya da eletirme amacn tamamakta ve safsata ile gerei ayrmsamaya yardmc olmay denemektedir.

Denemektedir, nk u ya da bu inanca kaplma zgrlne karlamaz. Ne var ki, yalan ile gerei ayrmsadktan sonra kiinin, istedii seimi yapmas; u ya da bu inan bei iinde yer almas ve hatta bir faniye balanmas daha salkl olabilir. Ancak o zaman gruplara gz kapal girmek yerine, dnerek bir seim yapabilir ya da baland gruptan ayrlabilir. Bu dncelerle Said-i Nursi Krdi stne ya-zanlarn yaptlarndan yararlanlarak O’nun yaam y-ks zetlenirken, elikiler ve yanltc bilgiler yans-tlm ve tahrifat vurgulanmtr.

Ayrca, baz nl yazanlarn arptmakla yetinmeyerek ne ok uydurma yazabildikleri de sergi-lenmitir. Kitabn okurlar bir yandan Said-i Nursi’nin yaam zetini tarihsel dizin iinde okurken, te yandan safsa-talar, uydurmalar da irdeleyebileceklerdir. Uzun sredir hibir kuku duymadan inandklarnn tersini okuyunca ilk aknlklarnn yaratt tepkiyi bir yana brakabildikten sonradr ki, isterlerse senaryonun tmn gzden geirebilirler.

Ayrca, dinsel anlatmlarn altna gizlenmi olan si-yaset-ticaret-istihbarat balantl ve ounlukla yabanc devletlerce gdmlenen bir an iinde yer alp almamay yeniden deerlendirerek bir karar verebilirler. Gbek ad Rza olan Said-i Krdi, kklerinin Hz.

  BAUKUNDE FEUERWEHR PDF

Mu-hammed’e dayandn ileri srmektedir. Bir slale-i ma’rufeye nisbetim yoktur. Devlet-i Aliye-i Osmaniye tebaiyetindenim.

Metin ulhaolus.

Yoksa keyf bir alaklktr! Bu veriye dayanarak yazanlar, bu konuda belirgin bir kaynak gstermiyorlar. Ayn kitapkta “Ustam” dedii eyh Abdurrah-man Tagi ile tantn sylyor. Bu kii Mevlana Ha-lid’in yredeki ilk teblicisi olarak biliniyor. Bitlis’e bal Hizan ilesinde yaad. Van’da eyh Trkdsiyle talebesi oldu. Daha sonra Cizreli eyh Halid’in yanna geti. Hizan Gasvs Byk eyhi olarak tannd.

Babasna vakfedilen Isparit’teki medresede ders verdi. Sibgatullah ArvasiHizan’da yaad. Taha el-Hak-kri’nin halifesidir ve “Gavs- Hizan” olarak tannmaktadr. Ksa sre sonra Pirmis’e gitti. Ksa srede oradan da ayrlp Hizan’a geti. Kardeini de alp eyhan yaylasna gitti. Orada da trkewiyle kavga etti. Bu durumda hocas da onu kyden uzaklatrm.

Basm, Yeni Asya,s. Dnde, Srat kprsnn banda bekler. Btn peygamberlerle grr ve onlarn ellerini per.

Mustafa Yildirim – Meczup Yaratmak

Muhammed Peygamber’den “ilim talep eder. Bu szler, Kuran indirildii iddiasnn rtl aklan olabilir mi? Ya da “vahiy” denilemedii iin mi, ‘verilecek’ deniliyor? Ancak o, “verilmek” szcyle de yetinmez; “De-mek ihtiya vard ki yle yazdrld” diyerek “vahiy”i artrr. Said-i Krdi, dolayl anlatmla peygamber mucizelerine benzer du-rumlar anlatr: Biz uurmak iin iaret ettik, gitmedi. Bu sabah trkesyile, kapy atm; yarm dakikada dndm, baktm, “kudds kudds” zikrini yapan 14″Talebeliimin hepsini toplasanz iki sene ancak yapar.

O devrede talebeye i’lal idgam ezberleterek vakit israf ediliyordu. Ve ciddi rehberlik yapan da yoktu.

Glen, Kk Dnyam, s. Bir saat bana bakt; ekmek braktm, yemedi; yine kapy atm, ktm, yarm dakikada geldim; o misafir de kayboldu.

Nurculuk stne yazan Ali Gztok bu konuyu deerlendirirken, Nur suresinin Sz konusu ayet yledir: O k bir cam iindedir, cam ise, sanki inci gibi parlayan bir yldzdr, bu, ne yalnz Dou’da ve ne de Batda bulunan bereketli zeytin aacndan yaklr.

Ate demese bile neredeyse yan kendisi aydnlatacak! Ynmz dilediini nuruna kavuturur. Allah insanlara rnekler verir, o her eyi bilir. Resil-in Nur mellifi Said-i Nursi dahi atesiz yanar, tgkesiyle eitim iin klfet ve ders meakkatine muhta olmadan kendi kendine nurlanr, lim olur. Evet bu cmlenin bu mu’cizane irt elektrik 3 mucize elektrik iareti ve Resil-in-Nur hakknda 17 Sikke-i Tasdiki Gaybi, Redoks, s. Tarihe-i hayatn okuyanlar ve hemehrileri bilir-ler ki, Said-i Nursi “zhar” kitabndan sonraki medrese usulnce eitimiyle onbe sene ders almakla grlerek okunan kitablar Resil-in-Nur mellifi Said-i Nursi yalnz ayda tahsil etmi okuyup renmitir.

Peygamber’in ryada verdii grevle lemwlar ayetlerle yetinmeyecek, Hz. Ali’den de grev alacak ve ‘Ceculutiye’ kasidesine dayanarak, “Hz. Dlerinin bir kayd olmayacana gre bu satrlar ya-zanlara inanmak gerekiyor. Akam ykarken baya canma tak etti. Bir ara iimden ‘Acaba evlense miydim? Ertesi gn ge vakitlerde bir arkada geldi ve bana unu nakletti: Akam ryamda Efendimiz Hz.

  LAS MUERTAS JORGE IBARGUENGOITIA PDF

Size selam syledi ve ‘evlendii gn lr ve cenazesine de gelmem’ buyurdu. Rya ile amel edilmeyeceini biliyordum ama ahsm adna bu iarete saygl olmaya altm. Ksa sre sonra bu hocasna da kar gelir lemaalar ayrlr. Kendi anlatmasna gre bu eitimine ok hzl balar. Yazarlar bu kitaplarn hangi kitaplar olduunu le,alar. Geva’tan Molla Mehmet ile birlikte Bayezit Erzu-rum ‘a giderler. Her iki yazar da bu mezuniyetin okulunun niteliini aklamyorlar.

Said-i Krdi’nin kendi azndan yazlan zyaam yksnde, rtkesiyle yllk eitimi ayda tamamlad” belirtilmektedir.

Lemala Said-i Krdi, bu aylk sre iinde, gecelerini “Krt ozan” Ahmede Xani’nin trbesinde, mum nda kitap okuyarak geirir. Orada iki gn boyunca eyh Mehmet Efendi’nin dersine girer. Ksa konukluunun ardndan irvan’a, oemalar Molla Abdullah’n yanna gitti. Aabeyine “Ben seksen kitap okudum” deyince, Molla Abdullah da “onu imtihan etti. Neticede hakikaten ilmi kudretini takdir ederek, sekiz ay nce talebesi olan Molla Said’in Ustad-ln kabul etti ve ondan ders ald.

Said-i Krdi, medresede ayaklarn duvara dayayarak ykseltir. Ayaklaryla kitaplar yukarda tutmaktadr. Hocas, “yle ne yapyorsun fakih Said? Hem o yazanlarn, hem de 23 ahiner, agk. Develliolu, Osmanlca-Trke Ansiklo pedik Lgat, s.

Sonra Erzurum’a tabi Ba-yezit Kasabasnda eyh Muhammed Celali Hazretlerinin tedris halkasnda, tedrisi mu’tad olan dersleri ikmal ile nshalar tamamladm. Sonra Van’da tedrise baladm.

Mustafa Yildirim – Meczup Yaratmak

Onbe sene kadar fnun-i ettaya muhtelif ilimlere ait tedrisat ile itigal eyledim. Bu tr elikili, bazen birbirini lemaalar bilgilere sonraki yaamnda da rastlanacaktr.

Doum tarihindeki drt yllk fark da eklenince iinden klmaz trkesiylle. Onu yazanlara ve kendi anlatmna gre, Said-i Krdi onbeinci yln ge-ziler ve aylk eitimle geirir.

Siirt alimlerini dnce-bilgi tartmalarnda mnazara yendii yazlan Said-i Krdi, burada “dervi” giysileri giyer ve Bitlis’e giderse de, orada rencilerle anlaamaz.

Daha sonra Bitlis Valisi onu kovar. O da Tillo Siirt ‘ya varr. Tillo’daki bir tepede “Kubbe-i Hasi-ya” diye bo bir yap vardr.

Said-i Krdi’nin hangi basm ezberledii yazldna gre, ‘stanbul Matbaat Bahriye’ basmnn da, 18 cm, 4 cilt ve toplam sayfa olduunu belirtmekte yarar var. Said-i Krdi bu byk kitab ezberlerken, yerdeki karncalar da izledii ve onlarn “cumhuriyeti” gbmz karar verdii vurgulanmaktadr.