DRUGI HRISTOV DOLAZAK PDF

ptwiki Segunda vinda de Cristo; rowiki A Doua Venire a lui Isus; ruwiki Второе пришествие Иисуса Христа; shwiki Drugi Hristov dolazak; simplewiki Second. Drugi Hristov dolazak updated their profile picture. See more of Drugi Hristov dolazak on Facebook. Log In. Forgot account? or. Create New Account. Not Now. Drugi Hristov dolazak added a new photo. See more of Drugi Hristov dolazak on Facebook. Log In. Forgot account? or. Create New Account. Not Now.

Author: Nasida Kinris
Country: France
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 2 January 2005
Pages: 67
PDF File Size: 14.67 Mb
ePub File Size: 14.29 Mb
ISBN: 463-8-89613-667-5
Downloads: 77711
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dougis

Drugi dolazak ima svoje mesto i u nazivu adventista sedmog dana. Slavan i drugu 4. Znaci u svetu morala 4. Znaci u verskom svetu 5. Da prikupi svoje izabrane 2. Da vaskrsne umrle 3. Da preobrazi i primi sve svete 4.

Da obnovi Zemlju 7. Poslenikejski period do Reformacije D. Znaci Hristovog drugog dolaska 5. Razlozi drugog Hristovog dolaska. Duhovna priprema za drugi dolazak 4. Poslenikejski period do Reformacije 3. Tema o drugom Hristovom dolasku pojavljuje se i u Starom i u Novom zavetu. Centralna tema starozavetne eshatologije doktrina o eshatonu — o kraju je Gospodnji dolazak Andreasen Amos kao da sjedinjuje poruke svih proroka kada uzvikuje: On ulazi u svoj sveti Hram i Njegovi sledbenici slave Njegovu prisutnost Psalam 24, Bog se pojavljuje u istorijskim zbivanjima da bi izbavio ili kaznio svoj narod.

On dolazi da osudi nevernost svom zakonu, prema kojemu su ljudi postupali s prezirom, i da ponovo uspostavi pravdu. Amos opisuje ostatak kao “dve golenice” ili “kraj od uha” koji pastir istrgne iz usta lavu Amos 3,12kao “glavnju istrgnutu iz ognja” Amos 4, Za Isaiju, to su nekoliko maslina koje ostaju na drvetu posle tresenja Isaija 17,5. Carstvo dolazi odozgo, zajedno s Onim koji stoji na oblacima nebeskim.

Isaija i Jezekilj jasno najavljuju obnavljanje edemskih uslova Isaija 51,3; Jezekilj 36, Ova nova era ne izrasta iz stare. To je novo stvaranje. Baca istinu na tlo Danilo 8, Ovaj preadventni sud se podrazumeva u Xrugi izjavama o kraju sveta.

Upotrebljavala se i za epifaniju nekog boga. U vezi hristoc time spominju se kruna, radost 1. U Novom zavetu parusija je slavna i carska pojava Hristova.

Drugi Hristov dolazak

Timotiju 1,10 i Njegov drugi dolazak u vreme kraja 1. Kontekst upotrebe imenice epifanija u 2. U obliku priznanja vere, Hristovo pojavljivanje je povezano s poslednjim sudom.

  INGILIS DILININ QRAMMATIKAS PDF

Povezivanje “elpis” — nade, “epiphaneia” —pojavljivanja i “doxa” — slave, u Titu 2, Izraz se odnosi i na pojavljivanje. Utemeljena je na samom Bogu 1. Biblijska nada, sa druge strane, ima siguran lenger Jevrejima 6, Trajnost prastare aramejske formule “maran atha” 1. Apostol Pavle je zahvaljivanje upotrebljavao kao uvod u svoje poslanice crkvama. Tamo gde je Isus, tamo je i Njegovo carstvo Matej 12, To je tajna otkrivena jedino vernicima Marko 4, Ali, Isus ovde ne govori o rastenju.

To je slavno carstvo Efescima 1,ali vernik u njega ulazi kroz vrata nevolja Dela 14,22; 2. Kao nekada carinici i bludnice, oni su se pokajali i poverovali u Isusa Matej 21, Kao i taj car, i On je morao da ode u daleku zemluju i da se posle toga vrati.

Petrova 3,9 ; ono juri ususret slavnoj eksploziji parusije Rimljanima 13, Pozvao je Tomu, koji je posumnjao, da dotakne Njegove rane Jovan 20, Solunjanima 4,16; Matej 24, Nema nikakve tajne u tome.

Novi zavet povezuje taj kraj sa Hristovim drugim dolaskom Matej 13, Isus im je rekao: U svojoj studiji o nadi u drugi dolazak, Samuele Bacchiocchi je mnoge stranice posvetio znacima drugog Hristovog dolaska To je u skladu s naglaskom koji je sam Hristos stavio na znake svoga dolaska u svojem izlaganju na Maslinskoj gor Matej 24; Marko 13; LUka Ova zla generacija obuhvata, dakle, sve one koji dele njene zle karakteristike Matej 12,39; 16,4; Marko 8, Onda je dao i neke pojedinosti: Osim toga, treba uzeti u obzir i mesto koje najavljeni znaci zauzimaju u propovedi na Maslinskoj gori: Jovan se poziva na tekst u Daniluu kojemu prorok vidi rog, silu, koja proizlazi iz Rimske imperije i govori protiv Boga i Njegovih svetih.

Ova sila je polako izrastala iz razvalina Rimske imperije i dobila veliki podsticaj oko Lisabonski zemljotres, koji se dogodio 1. Osetio se u Severnoj Africi i mnogim delovima Evrope. Ovi fenomeni se mogu povezati s nebeskim znacima koji treba da prate zemljotres, najavljen u Otkrivenju: Gladi je uvek bilo. Samuilova 24,13; Jeremija 29, Druge katastrofe u prirodi. Isus nije najavio samo jedan zemljotres.

Prorekao je mnoge Matej 24,7. Zla na svetu nisu jednostavno posledice prirodnih pojava. On je vreme posletka uporedio i sa stanjem u Sodomu pre njegovog razorenja Luka 17, Pavle detaljno opisuje moralnu pokvarenost u svetu u vreme posletka 2.

  LIBRO UN HILITO DE SANGRE EUSEBIO RUVALCABA PDF

Second Coming – Wikidata

Iz verske perspektive vreme posletka je paradoksalno. Jovanova 2,18; 4,3; 2. Prorok Ilija je izmolio od Gospoda da oganj padne s neba na oltar na brdu Karmilu da bi se pokazao identitet pravoga Boga 1. Jasno je, i na temelju Isusove izjave Matej dolazaak, i teksta u Otkrivenju On je to potpuno dokazao preko Isusa Hrista. Mojsijeva 30,3; Isaija 43,; Jezekilj 39, Gde ti je, grobe, pobeda?

To pokazuje da poslemilenijumski sud nema za cilj da utvrdi nevinost jednih i krivicu drugih Otkrivenje 20, Petrova 3,13; Otkrivenje 21,1. Prosvetljen Svetim Duhom, vernik otkriva nadu koja je povezana s njegovim pozivom i bogatstvom slave nasledstva Hristova koje je osigurano svetima Efescima 1, Sve drugo je prolazno i relativno. I sam Isus je putovao putevima hristtov puteljcima Palestine svestan da je Njegovo vreme kratko Jovan 9,4.

I apostol Pavle je bio nadahnut tim uverenjem 1. Sveti Duh poziva ljude na to delo Dela 13, On izliva svoje darove na popravljanje i rastenje Crkve Efescima 4, Za sve to je neophodna prethodna duhovna priprema.

Dan Gospodnji istovremeno je i daleko i blizu Avakum 2,3; Isaija 2,2. Petrova 3,9; Jevrejima 10, Samuilova 15,29; Jevrejima 10, Svojim prvim dolaskom Isus je potvrdio sigurnost svoga drugog dolaska.

Hristovo vaskrsenje i uznesenje jasno ukazuju na Njegov povratak Jovan 14, Bog nas nikada ne bi poslao da propovedamo vest kada ne bi imao nameru da je ispuni Titu 1,2. Verni sluga, sa druge strane, potpuno je obuzet zadatkom koju mu heistov ostavljen Matej 24, Ono daje smisao patnjama kroz koje prolazi. Drugi Hristov dolazak daje duboki smisao istoriji naroda i pojedinaca.

Istorija bez kraja i cilja bila bi besmislena.

Biblija pridaje drugii transcendentalni karakter. Kakve li utehe, kakve li izvesnosti, kakvog li mira! Neki su odbacili svoju veru u vaskrsenje mrtvih 1.

Izvesnost drugog Hristovog dolaska bila je stavljana pod znak pitanja 2.