BENIMDE SYLEYECEKLERIM VAR PDF

Benim de Söyleyeceklerim Var! İki has ratings and 13 reviews. Bir ömür ailemle yaşamak Düşüncesi bile korkunç geliyordu. Her gün bu evde bir ızdır. Benim de Söyleyeceklerim Var 3 by Umut Sarikaya, , available at Book Depository with free delivery worldwide. Benim de Söyleyeceklerim Var 1 – Umut Sarıkaya. Benim de Söyleyeceklerim Var 1 – Umut Sarıkaya. More information. Saved by. LV’s Global.

Author: Dogul Vosar
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 19 January 2018
Pages: 222
PDF File Size: 16.38 Mb
ePub File Size: 4.89 Mb
ISBN: 642-1-23466-732-1
Downloads: 61362
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Telar

Published on Jul View Download Aydan Yaynclk Sanayi ve Ticaret A. Evrim Ylmaz arivi 3. Adalet ve Kalknma PartisiBM: Trkiye naat Malzemesi Sanayicileri DerneiT: Nazm mar Plan MEB: Bylece; geride braktmz yl zetleyerek sadece hemerilerimiz stanbullulara deil tm kent gndemi merakllarna ariv niteliinde bir belge daha kazandrmak istedik.

Daha nceki saylarmzda olduu gibi bu saymzda da ay ay stanbul kent gndemine ilikin haberlere yer verilirken, o ay ne kan ve stanbula damga vuran konular ayrca dosya konular olarak irdeledik. Ayrntl olarak deerlendirdiimiz bu benmde faydal bilgiler, aklamalar, grler ve ke yazlaryla mercek altna aldk. Kapak grselimizde ise, dosya konularmz ierisinde yer almamasna benimfe, unutmadmz ve takipisi olduumuzu bir kez daha vurgulamak adna, Kuzey Ormanlarmza bir haner anlamna gelen nc kpry kullanmay tercih ettik.

Kolektif bir emekle bir araya getirilen yeni saymz sizlerle paylamann mutluluunu yayor ve geride braktmz ylda kente dair yaananlar hatrlatma amac ile sunduumuz stanbul Kent Almana beeni ile karlamanz umuyoruz.

Maalesef her geen gn bir yenisini duyduumuz agzl yaplama hareketlerinden biri olarak beinmde gelen bu imar planlarnn da Polonezky gibi evrensel bir deere verecei tahribat bugnden ngrlmektedir.

Rusyann boazlar zerindeki etkisini yok etme-ye alan Polonya gnn stanbuldaki temsilcisi ark Ajansnn dayana olmutur. Osmanl mparatorluu ylnda Krm Savana girmi, Polonyadan kaarak stanbula snan asker ve siviller de Os-manlyla birlikte savaa katl-mlardr. Cumhuriyetin kuruluunun ar-dndan kyn ad ylnda Polonezky olarak deitirile-rek yerlemeye etnik bir kimlik kazandrlmtr.

Bunun yan sra ky halkndan kitleler ha-linde Avusturya ve Almanyaya almak iin g balamtr. Polonezkyn kurulu kutlama-lar kapsamnda Haziran aynda gerekletirilen kiraz festivalinin ilki de bu yl dzenlenmitir. Polonezky Kltrn Yaatma Dernei nclnde Polonez-ky halk ile sivil toplum rgt-lerinden temsilcilerin katlmyla Etkinlikte, sz konusu imar plannn olas etkileri ve kyn gerek gereksinimlerini tart-lmtr.

Bdeki ilgililere, itirazlara neden cevap verilmedii, her-hangi bir aklama ya da geri dn yapmad bir basn ak-lamasyla sorularak kamuoyu ile paylalmtr. Kyn ad kurucusunun ad syleeyceklerim Adamdan dolay Adamky Lehe: Adampol olarak tre-tilmitir, daha sonra Polonez Karyesi adn almtr.

Polonya asll Trk vatandalar Geim Kaynaklar: Tarm, hayvanclk, turizmPolonezky Kiraz FestivaliFestival sresince Polonyadan gelen folklor ekiplerinin gsterileri ve ky kilisesinin bahe-sinde resitaller dzenlenmektedir. Polonezky Kiraz Festivali, ayn zamanda Trkiye ile Polon-ya arasndaki balar kuvvetlendiren kltrel bir aktivitedir.

Her yl Haziran aynn 1 ve 2nci hafta sonlarnda dzenlenmektedir. Polonezky koruma amal planlaryla blge-de neler oldu? Yaplan plan ile, Polonezky Tabiat Park snr iinde kalan ky alanna, seyrek younluklu ko-nut, dk younluklu konut ve turizm konakla-ma alan fonksiyonu getirildi ve Tabiat Parkn yaplamaya aan planda, konut iin emsal 0.

Turizm konaklama tesisi yaplmas halinde emsal 0. Ote-lin bodrum katnda; spa, restoran, yzme havu-zu, toplant salonu, spor salonu, mutfak, snak, depo, otopark, servis niteleri yer alabilecek. Planlama alannn btnnde yaplama artlarn amamak koulu ile gnbirlik turizm tesis alan-lar, lokanta gibi tesisler yaplabilecek.

  KLUBER WOLFRACOAT C PDF

Planlama alannda kalan 2Blerde getirilen yaplama ko-ullar ilgili mevzuat deiiklii veya mahkeme kararlarnn kesinlemesi halinde geerli olacak. Plan ile getirilen yeni yaplama koullar ise y-le: Ancak birden fazla yap yapma izni verilirken, plan notlarnda maksimum yap benimed dair kstlama getirilmemekte. Kyn imara itiraz yok ama kyn merkezinden 14 m geniliinde bir yol geirilmesinin hibir an-lam yok.

Bu imar planyla 6,5 m yksekliinde bi-nalarn yapmna izin verilecek. Buradaki parsel-ler ortalama 10 bin m2. Bu da u anlama geliyor; bu parsellere 6,5 m yksekliinde 3 bina yapla-bilecek.

Kyde yaayan in-sanlar evreyi koruma konusunda ok duyarllar. Biz ok b-yk bir imar deiiklii istemiyorduk. Burada dokuyu bozmadan, insanlar madur olmadan bir imar deiiklii yaplabilir. Yllardr imar olmad- iin Polonezkyl olup kyne yerleemeyen insanlar var. Bunlardan bazlar Polonyaya dn-d. Bazlar benumde ili ve Niantanda oturuyorlar. Burada her zaman imar syleyecekleri vard. Ancak imdi konuulan imarn ne iin, bsnimde iin karld bizim kafamz kartryor. Bu planla insanlarn ta-pulu arazilerinden yol gemesini istemiyoruz.

Ky halk iin bu imar yaplmyor. Yllardan beri imarszlktan dolay bir sr bombo tarlalar var. Bu tarlalar birileri ta-rafndan satn almyor ve alnacak gibi duyum-lar var. Bu bizim beklediimiz imar deil.

S. J. Bolton –

Burada fazla iyi niyet aramamak gerekiyor. Byk firma-lar yer aryor diye dedikodu var. Benim tapulu arazimden geerek 14 metre yol yapmasnlar. Kamyon geii, ara geii artacak. Bu doal ve tarihi zellikleri nedeniyle vra alan ilan edilerek korunmaya alnm esiz bir kydr.

Uygulanacak imar plan kesinlikle kyn doal ve tarihi dokusunu korumaya ynelik ol-maldr. Mevcut yollar bu doal ve tarihi strkt-rn bir parasdr. Asla bozulmamal ve geniletil-memelidir.

Yeni alacak yollar bu dokuya saygl olmaldr. Yol boyu parklanmalar kyn peyzajn bozar. Otoparklar parsellerin iinde halledilmeli-dir. Binalarn yol ve komu sylsyeceklerim mesafeleri en az 8 m, iki bina aras mesafe en az 16 m olmaldr. Birka dnm iinde yer alacak maksimum 2 katl bir iftlik evi veya pansiyon bu dokuya uygun ola-bilir. Yeryznde bir rnei olmayan Polonezky zenle korunmaldr.

Kaak yaplar var ve yeni imar plan o kaak lks yap-lar brnimde hale getirecek. Polonezkye yakn 2B ormanlar var.

Asl problem oraya nfusun tan-mas, ky alannn kente dntrlmesi. Dei-iklikle ilgili kurul karar aldk ve itiraz dilekemizi sunacaz m1. Nur Erdoan arivi, Kiraz Festivali2. Emlak Konut GYO, ilideki tarihi Likr Fabrikas yerine ina edilen rezidans ve otel projesine ait plann mahkeme kararyla iptali zerine; kararn eski plan iin alnd aklamasnda bulunurken; Hrriyet planlarn iptal eden mahkeme teki planlarda da hatalarn dzeltilmediini aklad Radikal.

Polonezky Tabiat Parkna ilikin imar plannn onaylanp askya karlmasnn ardndan change. Blgedeki emlak ofisi says i geti.

stanbul Kent Almana 2014

Beykozda bulunan Trkiyenin ilk cam fabrikasnn sata karlnca Beykoz Belediyesi Meclis yesi Mimar Halit Kl; endstriyel miras olan Beykozdaki eski fabrika binalarnn da otel projelerine dntrleceini aklad BirGn. Etilerdeki polis okulu arazisinin bulunduu blge, Bakanlar Kurulu tarafndan, sayl kanun kapsamnda riskli alan ilan edildi SoL.

Saryer Belediye Bakan kr Genin kentsel dnm srasnda yurtta hakknn korunabilmesi iin mahallelerde kooperatiflemeye gittiklerini aklamas zerine Saryer Mahalle Dernekleri ve Mahalle Kooperatifleri Birlii, hibir siyasi partiye ya da Saryer Belediyesine bal olmadklar ve kendi abalaryla kurulduklar aklamasnda bulundu BirGn.

Polonezky Tabiat Parkna seyrek ve dk younluklu konut ile turizm konaklama alan fonksiyonlarn getiren imar plan, B tarafndan onaylanarak 24 Ocak tarihine kadar askya karld Cumhuriyet. OCAK 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 listanbullkent almanagPolonezky imar planlar hakknda Beykoz Belediye Bakan Ycel elikbilek; mar plan ky alanlarn kapsyor.

  GULDLOCK OCH DE TRE BJRNARNA PDF

Benim de Söyleyeceklerim Var 3

Aklamada; kitelli Entegre Salk Kamps Projesinin toplum sal, gvenlii ve emniyeti asndan kabul edilemez olduu vurguland Cumhuriyet. Havaliman Projesi hakknda kan haberlerin gerei yanstmadn belirterek, projenin lke ve dnya leinde bir yatrm olmasndan dolay daha hzl ilerleyebilmesi iin TOKye acele kamulatrma yetkisi verildiini hatrlatt 24 Saat.

Beyolunda Majik Sinemas ile Maksim Gazinosunun yerine yaplan otelin ruhsat iptal edilmesine ramen devam eden inaatna gereke olarak iptal kararnn henz tebli edilmemesi gsterildi BirGn.

Saryer Derbent Mahallesindeki dnm planlarnn nndeki engeller, mahallenin riskli alan ilan edilmesi ve Bnin snrsz yetkiyle donatlmas beraberinde ortadan kaldrld soL. B Bakan dris Gllce; Polonezkye ilikin imar planlarna itirazlarn olduunu, anlamazlklarn evrecilerle ve yerel halkla grlerek sonuca balanmaya allacan aklad Akam.

BB Bakan Kadir Gar stanbuldaki fuar ve kltr merkezlerinin mevcut talebe yetersiz kaldn ve zm olarak 3. Hkmet, Gezi Park eylemlerinde aktif rol alan 12 meslek odasnn mali ve idari denetimini bakanlklara verdikten sonra tefti balatt. Atakyde bulunan Tarihi Baruthane binalarnn bulunduu arazi iin shleyeceklerim ihaleye yeni kurulan elebian A.

TOK; Atakydeki Tarihi Baruthanenin iinde yer ald parsel ve komu parsellerde yaplan inaata ilikin aklamasnda, tm almalarn ilgili kanun ve ynetmeliklere uygun olduunu belirtti Habertrk.

bemimde BB silueti bozduu gerekesiyle Orman ve Su leri Bakan Veysel Erolu; 3. Tanesi 2 milyon TLden balayan fiyatlarla satlan, Boaz manzaral daireleri yapan tandk bir irket, alk Holdingin Tarlaba ykmlarn da gerekletiren firmas GAP naat. Babakann dnrleri olarak da bilinen alk Holdingin yapt ehrizar Konaklar ise bir hukuksuzluk hikayesi. Bu plan ile ge-rigrnm ve etkilenme bl-gesinde koruma amal plan snrlarnda bulunan skdar, Beykoz, Saryer, Beikta ilele-rinin btnnde siluet alan ola-rak belirlenmi; siluet alanlarn-da maksimum 6,50 m ykseklik snr getirilmitir.

Boazii alan, Boazii ky ve sahil eridinden, ngrnm blgesin-den, geri grnm blgesinden ve etkilenme blgelerinden oluan, s-nrlar ve koordinatlar bu kanuna ekli krokide iaretli ve Yine ayn kanunla ge-rigrnm blgelerine ilikin 22 listanbullkent almanagkonut alanlarnda maksimum 12,50 m 4 kat sylejeceklerim snr getiren dzenlemeye ramen gerigrnm ve etkilenme bl-gelerinde siluet snr iine gi-ren alanlarda maksimum 6,50 m ykseklik dzenlemesine srekli uyulmutur. Bu tarihten tarihinden itibaren siluet alan tanm koruma amal planlar-da yer alm; siluet kavram ile maksimum 6,50 m yksekli ta-nm zenle korunan planlama ilkesi olarak uygulanmtr.

Planda, Orta Younluklu Konut Alanlar iin: Bu alanlar zerine yer alan mevcut aa dokusu tespit edilerek koru-nacak olup, max.

Plann onaylanmasnn ar-dndan blgeye ilikin BB Meclisinin Bu siluet alanlarna ynelik nemli bir planlama ilkesini yok sayarak maksimum bina yksekliklerini 6,50 mden 9,50 mye karan, blge donat dengesini bozan ve ayrcalkl imar haklar ieren plan deiiklii TMMOB PO stanbul ubesi tarafndan yar-gya tanmtr.